Klicka hör för att komma till index
Här hittar du beskrivningar på några trevliga utflyktsmål runt om i vår kommun
Här hittar du ledkartor
Här hittar du fina skoterbilder från Arvidsjaur
registrera dig på vårt forum och prata sedan allt som rör snöskoter
Kika in här för att se vilka företag som sponsrar vår verksamhet

Medlem av

Vädret i Arvidsjaur


Kika in se vad vi håller på med

Klicka här för att läsa hur du blir medlem

Vilka sitter i styrelsen


Hur och vad vi jobbar med


Dessa stadgar jobbar vi efter

Arvidsjaur är en gammal skoterkulturbygd med anor långt tillbaka.
Redan på 50-talet börjades det experimenteras med olika slags översnöfordon i denna kommun. 


Artur Vesterberg Voutners egen "Uppfinar-Jocke" ute på premiärturen 1958. Denna "snömaskin" byggde han av överblivet skrot. Gamla fårstängsel och oljefat använde han till drivhjulet och motorn kom från en gammal motorcykel.

Några pionjär inom detta område var Bl.a. Artur Vesterberg, Alfons Hedman och Rune Sundström. Och på senare år även Wille Segerstedt. Men om dessa manicker egentligen kunde kallas översnöfordon diskuteras det väl än idag om. I slutet av 60-talet börjades även anordnas skotertävlingar i kommunen.

Det blev då naturligt att Arvidsjaurs Motorsällskap tog skotersporten under sina vingar. Vem av dom lite äldre minns inte legendariska namn som Kalle-Yamaha, Ekorr-Kalle med dubbelbandaren, Alfons Hedman, Lars-Erik Söderqvist, Sven-Martin Lundström, Tybert Stenman mfl.
Dessa gentlemän mätte sina krafter på dom numera nerlagda skoterbanorna vid Perstorp och Västlunda.
Men då Motorsällskapet mer var en tävlingsinriktad klubb, så fattades det en förening som kunde tillvarata de intressen den grupp av människor som var intresserade av friluftsliv och rekreation med skoter hade.

 Detta faktum belystes mer och mer under slutet av 80-talet och början av 90-talet då skotermotståndarna i Sverige lade sig på än mer på offensiven. Med bl.a. detta faktum som underlag så samlades därför ett gäng skoterintresserade personer våren 1992 som ville få ordning på skotertrafiken i och runt samhället. Vid detta möte drogs därför upp planerna på bildande av en skoterklubb i samhället. Så redan innan snön smält den vintern var föreningen bildad och fick namnet Arvidsjaurs Snöskoterförening. Med bakgrund av att kommunen 1980 hade infört ett totaltförbud för skoterkörning i tätorten med undantag av några få dåligt planerade utfartsleder, så började vi även direkt att undersöka om det inte skulle kunna gå att anlägga mer genomarbetade "tätortsleder" ut från dom olika bostadsområdena i samhället, och ansluta dessa till en slags "ringled" runt samhället. Vi jobbade på att även få dra fram leder till bensinstationer och andra viktiga serviceinrättningar i centrum.

I början var det ganska så "tungt" men efterhand så insåg politikerna och tjänstemänen på kommunen att skotern var accepterad även bland innevånarna i vårt samhälle och började ge efter. Detta resulterade i att vi idag till och med har leder in i centrum av samhället som möjliggör att våra skoterturister kan med skoter besöka matställen, bensinstationer etc. Vi fick även OK till att sätta upp en obemannad skotermack intill genomfartsleden genom samhället. Detta var en av Sveriges första mackar i sitt slag, efter förebild från dom tankställen fritidsbåtägarna har nere vid våra kuster.

Då våra skoterklubbar ute i byarna sedan länge haft egna lednät så fortsatte Vi sedan arbetet med att få till stånd ett heltäckande lednät i kommunen i samarbete med skoterklubbarna i Abborrträsk, Moskosel och Glommersträsk. Detta lednät kunde sedan länkas ihop med våra grannkommuners leder. Så idag är Arvidsjaur kommuns skoterleder sammanlänkade med alla angränsande kommuners lednät.


Vi ville även få till en "Skotrarnas E4" från kust till fjäll. Så därför inledes ett gott samarbete med skoterklubbarna i Piteå och Arjeplogs kommuner. Det var detta arbete som resulterade i att den sedan länge glömda "Kristina-vägen" från Nasaepoken kunde återskapas till en skoterled.
Denna led blev sedan en av Sveriges första Skoterleder som sträcker sig från kusten i öster till fjällen och Norska gränsen i väster, tvärs igenom landet en sträcka på 40 mil. Leden invigdes 20 mars 1993 och döptes till Nasaleden.


Alfons forcerar en respektingivande backe
med sitt hemma bygge tidigt 60-tal.
 

Alfons Hedman forsar fram på sitt hemmabygge. Snöskotern på bilden hade han byggt själv och var en
unik tävlingsmaskin. Skotern var byggd nästan helt i glasfiber, med en totalvikten på endast 98 kg !
I detta bygge satt det en Husqvarna cross 250cc på 34 hk Allt detta sammantaget gjorde att denna maskin helt unik och i sin klass, var den en av dom vassaste i Sverige och förmodligen även så i resten av världen.
 

Klicka hör för att komma till index


Sidan uppdaterades 1 Mars 2008
Sidan skapades 1 Mars 2008

© Arvidsjaur SSF