Klicka hör för att komma till index

Här hittar du beskrivningar på några trevliga utflyktsmål runt om i vår kommun
Här hittar du ledkartor

registrera dig på vårt forum och prata sedan allt som rör snöskoter
Kika in här för att se vilka företag som sponsrar vår verksamhet

Medlem av

 


Kika in se vad vi håller på med
Klicka här för att läsa hur du blir medlem

det är vi som sitter i styrelsen


Dessa stadgar jobbar vi efter En återblick på snöskoterns historia i Arvidsjaur
Arvidsjaur Snöskoterförening bildades 1992. Antalet sålda medlemskort har under åren legat på runt omkring 300 st. När vi räknar samman enskilda- och familjekorten, så är vi ca. 650 personer gammal som ung i vår förening.

Föreningens målsättning och inriktning allt sedan starten har varit att tillvarata den enskilde skoteråkarens intressen och öka förståelsen mellan dom olika intressegrupperna, bl.a. genom information och utbildning av snöskoteråkarna.
Men givetvis att även upplysa och informera de personer som inte gillar snöskoteråkning. För vi anser att även en del av dessa människor måste öka sin toleransnivå. Detta viktiga arbete kommer vi givetvis att fortsätta med.
Ett led i detta är bemöta dom osakliga påhoppen på oss skoteråkare som dyker upp i massmedia, men som lyckligtvis dock verkar att ha minska lokalt på senare tid. Men givetvis så arbetar vi även aktivt att stävja tendenser till buskörning på eljusspår och slalombackar i samhället och längs våra leder.

I arbetet med att försvara snöskoter från alla osakliga påhopp så gör även Snofed ett stort arbete anser vi. Därför har vi allt sedan starten av vår förening varit med och stöttat Snofed i dess arbete, för bland annat den fria snöskoteråkningen och jobbet för att stoppa nya betalledområden för snöskoteråkning, vilka ju i förlängningen blir skoterförbudsområden, där i regel bara ledkörning tillåts.

Ledunderhåll

Föreningens BV 206D

Fina skoterleder är till nytta dels för ortsborna men även en av många faktorer för att skoterturismen skall öka i vår kommun, vi jobbar därför intensivt med att kunna erbjuda snöskoteråkarna fina och jämna leder, så att man på ett enkelt sätt kunna ta sig ut i vår natur. Tack vare detta arbete på lederna så har vi till vår glädje även noterat att andra grupper har upptäckt och börjat använda skoterlederna t.ex. Skidåkare, Sparkåkare, Hundägare mm.

För att kunna erbjuda släta leder så har föreningen 1st BV206D 90, 1 st Yamaha RS Vking -07, 1st Yamaha RS Viking -06 samt tillgång till kommunens pistmaskiner på sträckan Arvidsjaur - Stenträsket. Bakom snöskotern och bandvagnen drar vi en mängd olika sladdar

Vi har även låtit uppföra "Skoterstugan" uppe vid Vittjåkk, här finns även en vedbod och utedass.

Skoterstugan stär öppen för alla året runt.

Vi anser vidare att om det finns möjlighet så skall Touring och Tävlingsverksamhet bedrivas av två skilda föreningar. Därför vill vi även här klargöra att vår förening skall ses som en ren friluftsförening med snöskotern som ett viktigt inslag.
Vi vill heller inte förknippas med tävlingsverksamhet när vi propagerar för skoteråkarnas rätt att färdas i naturen på samma vilkor som vandrare, skidåkare, etc.

Därför kommer vi själva aldrig att arrangera några Snöskotertävlingar utan den saken överlåter vi till Arvidsjaurs Motorsällskap att sköta om. Anledningen till detta är att vi vill att du som bara är intresserad av Friåkning och Ledkörning skall känna att vi bara jobbar för dig och att din medlemsavgift inte går till underhåll av tävlingsbanor utan till att underhålla det lokala skoterledsnätet i första hand. Allt detta arbete vi lägger ner, är vi övertygade om att det gör att vi snöskoteråkare blir än mer accepterade av andra intressegrupper. För att vi skall kunna bli ännu bättre i allt detta behöver vi bli fler och detta är kanske en av dom viktigaste målsättningarna vi har. Du som läser detta och ej är medlem i vår förening, gör slag i saken och anslut dig till oss.

 

Klicka hör för att komma till index

Sidan uppdaterades 21 April 2015
Sidan skapades 1 Mars 2008

© Arvidsjaur SSF